समर्था तुझ्यावीण प्रार्थु कुणाला- श्री स्वामी समर्थअष्टक

swami ashtak

‘अशक्य ही शक्य करतील स्वामी’ या वचनाप्रमाणे स्वामी आपल्या भक्तांच्या अशक्य कामना शक्य करतात, अर्थात पूर्ण करतात. आणि … Read more

प्रभावी श्री दत्तकवच- ग्रहपीडा व बाधा निवारक.

श्री गुरुदेव दत्त, दत्तगुरूंचे अनेक स्तोत्र, मंत्र आहेत जे भक्तांच्या विविध समस्या सोडवून दुखमुक्त करण्याचे काम करतात त्यातीलच … Read more

इंदुकोटी स्तोत्र

इंदुकोटी

घरातील कलह,व सर्व बाधनाशक स्तोत्र दत्तभक्तहो नमस्कार, आपले घर हे सदैव शांत, सुखदाई व बाधामुक्त असाव अस प्रत्येक … Read more

श्री दत्तस्तोत्रम

संकटनाशक व मन:शांती देणारे दिव्य स्तोत्र श्री दत्तस्तोत्रम् अनसूयात्रिसंभूत दत्तात्रेय महामते । सर्वदेवाधिदेव त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु ।। … Read more

घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र

ghorkashtodharan stotra

घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र मराठी वासुदेवानंद सरस्वती रचित श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव । श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधि देव ।भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते … Read more