श्री नवनाथ भक्तीसार अध्याय-२

दत्तप्रभूंचा मच्छिंद्रास उपदेश, शाबरीविद्येची निर्मिती व ब्राह्मण स्त्रीस भस्मदान फलश्रुती- या अध्यायच्या नित्य पठणाने अपार धनप्राप्ती होते व … Read more

श्री नवनाथ भक्तीसार अध्याय- १

अवताराची पूर्वकथा , शंकराकडून पार्वतीस उपदेश व मच्छिंद्रनाथांचा जन्म फलश्रुती – या अध्यायाच्या श्रवण किंवा पठन केल्याने समंधबाधा … Read more